A

Aktualności

2020-07-02

Rodzice dzieci zapisanych a nie uczęszczających do żłobka w miesiącach LIPIEC i SIERPIEŃ zobowiązani są do uiszczenia opłaty za pobyt w wysokości 100,00 zł.

2020-06-29

Na podstawie:

- Uchwały Nr IX/169/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

oraz 

-Uchwały Nr XXIX/554/2020 Rady Miasta Kielce...

2020-06-22

Od 25 maja 2020 roku  do odwołania, Żłobek i Filia żłobka pracują w godzinach 6:30 do 16:00.

Zobowiązuje się Rodziców do zapoznania z" Procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania CIVID-19" zgodnymi z wytycznymi GIS z dnia 04.06.2020 r. (w załączeniu)

ZOUM Kielce