A

Aktualności

2020-05-12

Szanowni Rodzice

przypominamy o wnoszeniu opłaty za pobyt dziecka w żłobku

za miesiąc MAJ 2020 r. w kwocie 100,00 zł.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do opieki od 12-05-2020 r. (wtorek) otrzymają indywidualne naliczenia.

Prosimy o terminowe uiszczanie opłat tj. do 15 maja 2020 r.

2020-05-08

OGŁOSZENIE

Decyzją Prezydenta Miasta Kielce Żłobek oraz Filia zostaną  otwarte od dnia 12 maja 2020 r. dla dzieci, których Rodzice zadeklarowali chęć skorzystania z opieki placówki.

Ze względu na ograniczenie miejsc z powodu wymogów GIS, Rodzice dzieci przyjętych pod opiekę zostaną...

2020-05-07

Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni

W związku z utrzymującym się stanem epidemicznym, prosimy Państwa o dostarczanie dokumentacji zgłoszeniowej za pomocą poczty elektronicznej, na adres rekrutacja@zs13.kielce,eu.

Zgłoszenie należy wydrukować, uzupełnić podpisy, pieczątki bądź zaświadczenia o...

ZOUM Kielce