A

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU I FILII

Szanowni Rodzice

przypominamy o wnoszeniu opłaty za pobyt dziecka w żłobku

za miesiąc MAJ 2020 r. w kwocie 100,00 zł.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do opieki od 12-05-2020 r. (wtorek) otrzymają indywidualne naliczenia.

Prosimy o terminowe uiszczanie opłat tj. do 15 maja 2020 r.

ZOUM Kielce