A

Aktualności

2019-10-17

REKRUTACJA do Filii Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach, ul. Chopina 3 prowadzona będzie w terminie  od 21 do 25 października 2019 roku  zgodnie z Zasadami rekrutacji do Filii Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach

2019-08-02

Spotkanie organizacyjne z Rodzicami dzieci przyjętych do żłobka od września 2019 roku odbędzie się 

27 sierpnia 2019 r. (wtorek)
o godz. 15.30

Serdecznie zapraszamy

2019-08-02

Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych do żłobka mają obowiązek zgłoszenia się z dzieckiem w terminie do 5 września 2019 r.

Niezgłoszenie się dziecka do żłobka i brak informacji od rodzica/ opiekuna prawnego w powyższym terminie skutkuje SKREŚLENIEM dziecka z listy przyjętych.

ZOUM Kielce