A

Aktualności

2020-05-06

SZANOWNI RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE

 

Decyzją Prezydenta Miasta Kielce Żłobek Samorządowy Nr 13 w Kielcach i Filia Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach NIE ZOSTANĄ otwarte do piątku 8 maja 2020 roku.

O dalszych postanowieniach zostaną Państwo powiadomieni.

2020-04-10

W związku z zagrożeniem epidemicznym został przedłużony okres zawieszenia zajęć w żłobkach do 26 kwietnia 2020 r.

W związku z tym potwierdzanie chęci kontynuacji opieki i edukacji żłobkowej na rok 2020/2021 przez Rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Żłobka i Filii  odbywać się...

2020-04-09

ODPŁATNOŚCI

 

Opłata za Żłobek za miesiąc KWIECIEŃ 2020 r. wynosi    100 zł.

Osoby korzystające z ulg - zgodnie z przysługującymi uprawnieniami.

*Opłata dotyczy także Filii Żłobka

ZOUM Kielce