A

Aktualności

2020-05-08

OGŁOSZENIE

Decyzją Prezydenta Miasta Kielce Żłobek oraz Filia zostaną  otwarte od dnia 12 maja 2020 r. dla dzieci, których Rodzice zadeklarowali chęć skorzystania z opieki placówki.

Ze względu na ograniczenie miejsc z powodu wymogów GIS, Rodzice dzieci przyjętych pod opiekę zostaną...

2020-05-07

Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni

W związku z utrzymującym się stanem epidemicznym, prosimy Państwa o dostarczanie dokumentacji zgłoszeniowej za pomocą poczty elektronicznej, na adres rekrutacja@zs13.kielce,eu.

Zgłoszenie należy wydrukować, uzupełnić podpisy, pieczątki bądź zaświadczenia o...

2020-05-06

SZANOWNI RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE

 

Decyzją Prezydenta Miasta Kielce Żłobek Samorządowy Nr 13 w Kielcach i Filia Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach NIE ZOSTANĄ otwarte do piątku 8 maja 2020 roku.

O dalszych postanowieniach zostaną Państwo powiadomieni.

ZOUM Kielce