A

Opis placówki

Żłobek jest jedną z form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działający na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz.235).

W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. Zapewnia podstawowe wyżywienie zgodnie z obowiązującymi normami fizjologicznymi.

Żłobek jest czynny w godzinach od 6:00 do 17:00. Administracja  pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00.

Zapisy do żłobka odbywają się zgodnie z „Zasadami przyjmowania dzieci do żłobków samorządowych na terenie Miasta Kielce” i „Kartą Zgłoszenia dziecka do żłobka”.

ZOUM Kielce