A

POTWIERDZANIE WOLI KONTYNUACJI OPIEKI I EDUKACJI ŻŁOBKOWEJ

W związku z zagrożeniem epidemicznym został przedłużony okres zawieszenia zajęć w żłobkach do 26 kwietnia 2020 r.

W związku z tym potwierdzanie chęci kontynuacji opieki i edukacji żłobkowej na rok 2020/2021 przez Rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Żłobka i Filii  odbywać się będą drogą elektroniczną. 

Wydrukowany dokument powinien być wypełniony, podpisany przez oboje Rodziców i przesłany w postaci skanu na adres e-mail:   rekrutacja@zs13.kielce.eu w terminie:

od 15 do 28 kwietnia 2020 r.

Pliki do pobrania:

ZOUM Kielce