A

UWAGA !!!

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z treścią POLECENIA WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  z dnia 24 marca 2020 r.,

zajęcia w żłobku i filii zostają zawieszone w terminie od 26 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku. 

ZOUM Kielce