A

UWAGA !!!!

SZANOWNI RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE

 

Decyzją Prezydenta Miasta Kielce Żłobek Samorządowy Nr 13 w Kielcach i Filia Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach NIE ZOSTANĄ otwarte do piątku 8 maja 2020 roku.

O dalszych postanowieniach zostaną Państwo powiadomieni.

ZOUM Kielce