A

UWAGA !!! Rodzice/Opiekunowie Prawni

ODPŁATNOŚCI

 

Opłata za Żłobek za miesiąc KWIECIEŃ 2020 r. wynosi    100 zł.

Osoby korzystające z ulg - zgodnie z przysługującymi uprawnieniami.

*Opłata dotyczy także Filii Żłobka

ZOUM Kielce