A

WZNOWIENIE REKRUTACJI

OGŁOSZENIE

Decyzją Prezydenta Miasta Kielce Żłobek oraz Filia zostaną  otwarte od dnia 12 maja 2020 r. dla dzieci, których Rodzice zadeklarowali chęć skorzystania z opieki placówki.

Ze względu na ograniczenie miejsc z powodu wymogów GIS, Rodzice dzieci przyjętych pod opiekę zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika żłobka.

UWAGA RODZICE / OPIEKUNI PRAWNI

Żłobek i Filia na czas od 12 maja 2020 r.  do odwołania czynne są w godzinach od 7:00 do 15:00

Zobowiązuje się Rodziców do zapoznania się z "Procedurami bezpieczeństwa..." (plik w załączeniu)

Dla usprawnienia przyjmowania dzieci prosimy Rodziców przyprowadzających dzieci o wydrukowanie i przygotowanie "Oświadczenia Rodziców/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH".

Pliki do pobrania:

ZOUM Kielce